elektronika

Indukcyjność jest właściwością obwodów elektrycznych, przez które wytwarzana jest siła elektromotoryczna, w wyniku przepływu prądu elektrycznego i zmiany związanego z tym pola magnetycznego. Ta siła elektromotoryczna może generować dwa zjawiska, które są od siebie bardzo zróżnicowane. Pierwszy z nich t

Czytaj Więcej

Elektroskop to urządzenie używane do wykrywania obecności ładunków elektrycznych na pobliskich obiektach. Wskazuje również znak ładunku elektrycznego; to znaczy, jeśli jest to ładunek negatywny lub dodatni. Ten instrument składa się z metalowego pręta zamkniętego w szklanej butelce. Ta wędka ma dwie bardzo cienkie blachy (złote lub aluminiowe) połączone w dolnej części. Z kolei ta struktu

Czytaj Więcej

Gradient potencjalny jest wektorem reprezentującym relację zmiany potencjału elektrycznego w odniesieniu do odległości w każdej osi kartezjańskiego układu współrzędnych. Zatem wektor gradientu potencjału wskazuje kierunek, w którym szybkość zmiany potencjału elektrycznego jest większa, w funkcji odległości. Z kolei moduł gra

Czytaj Więcej

Zakład termoelektryczny , znany również jako elektrownia termoelektryczna, to system stworzony do generowania energii elektrycznej poprzez uwalnianie ciepła poprzez spalanie paliw kopalnych. Mechanizm wykorzystywany obecnie do wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych składa się zasadniczo z trzech faz: spalania spalania, napędu turbiny i napędu generatora elektrycznego. 1) Spa

Czytaj Więcej
$config[ads_cat_netboard] not found