sztuka

Realizm był ruchem artystycznym zapoczątkowanym we Francji w połowie XIX wieku, po romantyzmie i przed naturalizmem. Ruch ten powstał około 1850 r., Po rewolucji 48, w formie protestów ze względu na warunki pracy i jakość życia, które wówczas napotkały. Ten nurt ma ścisły związek z romantyzmem, ponieważ choć artyści, którzy stworzyli realizm, wzięli poprzedni prąd jako inspirację, tło tego było całkowicie przeciwne romantyzmowi: artyści byli przeciwni upiększaniu rzeczywistości i nadal reprezentowali aspekty z przeszłości Głównym celem realizmu było uchwycenie w jego pracach aspektów codzienneg

Czytaj Więcej

Najważniejsze cechy teatru są ściśle związane z elementami wspólnymi dla każdej pracy lub przedstawienia. Termin teatr wywodzi się z greckiego słowa theatron , co oznacza „miejsce do patrzenia”. Dlatego pierwotnie teatr odnosił się zarówno do miejsca, jak i szczególnej formy percepcji. W dzisiejszych

Czytaj Więcej

Taniec guacamayas jest jednym z tych artystycznych przejawów Gwatemali, które przekroczyły linię czasu, odmawiając przekroczenia progu nowoczesności. Podobnie jak taniec, muzyka czy obraz, które możemy znaleźć w wielkich konstrukcjach Majów, są przykładem tej miłości na tysiąclecia. W okresie przedkolumbijskim Verapaz był częścią terytorium utworzonego przez cywilizację Majów, powstrzymując hiszpańskie prześladowania. Wiadomo, że pomimo wiel

Czytaj Więcej

Gwatemalscy kompozytorzy są ważną częścią kultury tego kraju. Najważniejsze z nich to między innymi Martha Bolaños lub José Castañeda. Gwatemala jest czymś więcej niż tylko dziedzictwem Majów i jego kastylijskim wpływem. To jego geografia, flora, fauna, religia, gastronomia, to także jego imprezy, pisarze, malarze i oczywiście jego muzyka. Muzyka gwatemals

Czytaj Więcej

Awangarda charakteryzuje się wykraczaniem poza swój czas; eksploracja nowych technik i materiałów artystycznych, które przed ich czasem nie zostały zbadane (Edukacja, 2017). Tematy wybrane w awangardzie próbowały objąć wykorzystanie nowych technik i metod artystycznych, które pomogłyby artystom tworzyć lepszą sztukę. W ten sposób

Czytaj Więcej

Sztuka jest formą literacką służącą inscenizacji teatralnej. Odnosząc się do części pisemnej, sztuka ma strukturę zaprojektowaną do inscenizacji sytuacji, którą pisarz chce wykonać poprzez spektakle i scenografię. Pisarze sztuk nazywani są dramaturgami. W nim dramaturg pisze wszystkie dialogi, które powiedzą bohaterowie. Mogą to być rozmo

Czytaj Więcej

Wyszukiwanie filmu bez znajomości nazwy jest obecnie możliwe. Dzięki niewielkim i bardzo mglistym informacjom można znaleźć ten film fabularny, który jest interesujący dzięki rozwojowi systemów z zaawansowanymi algorytmami, które potrafią odszyfrować szczegóły szybciej i wydajniej niż najpopularniejsze wyszukiwarki w Internecie. Pytania tak ni

Czytaj Więcej

Ekstrakcja organiczna to subtelność abstrakcji, kontrast sztuki figuratywnej, która była wielką tendencją w połowie XX wieku. Charakteryzował się schematyzacją form bez uciekania się do obiektu, zastępując go nieokreślonymi i / lub niejednoznacznymi formami. Niektóre z tych subtelności abstrakcji były abstrakcją geometryczną zapoczątkowaną w Paryżu w 1912 r. Przez wystawę kubist

Czytaj Więcej

Wartości estetyczne są cnotami przedmiotu, zdarzenia lub osoby, które mogą generować różne osądy lub inspirować pozytywne lub negatywne reakcje. Cechy dzieła sztuki, naturalny krajobraz, osoba lub sytuacja mogą pozwolić nam na osądy, werbalne lub niewerbalne, o tym, co postrzegamy jednym z naszych zmysłów. Cenne cechy l

Czytaj Więcej

Sukienka Zapoteków zmieniała się z czasem. Pomimo wpływów innych narodów, Zapoteci czują się głęboko dumni ze swoich tradycji, więc ich manifestacje kulturowe są nadal utrzymywane i celebrowane. Zapotekowie to rdzenni mieszkańcy Meksyku zamieszkujący stan Oaxaca i część otaczających go stanów; zwłaszcza w Przesmyku Tehuantepec. Dowody archeologic

Czytaj Więcej

Głównymi elementami teatru są aktorzy, tekst lub scenariusz, publiczność, kostiumy, makijaż, scenografia, oświetlenie, dźwięk i reżyser. „ Teatr ” można konceptualizować na dwa sposoby. Pierwszy to gatunek literacki napisany przez dramaturgów, którego głównym celem jest oferowanie dialogów między postaciami w celu reprezentowania ich przed publicznością. Z tego powodu ten rodz

Czytaj Więcej

Współczesna tragedia jest formą ekspresji dramatycznej, pisanej prozą lub wierszem, uznawaną za nurt po tragedii klasycznej, obecną w wielu wyrazach artystycznych, głównie w teatrze, poezji i literaturze. Tragedia jako gatunek wywodzi się ze starożytnej Grecji, ukutej i rozwiniętej po raz pierwszy przez Arystotelesa i od tego czasu ewoluowała w różnych prądach wraz z rozwojem historii ludzkości. Tragedia, klas

Czytaj Więcej

Cechy impresjonizmu , stosowane do malarstwa jako najbardziej referencyjnej sztuki, wyróżniają się światłem, kolorem i pociągnięciem pędzla. Dla wielu tylko wspomniane malarstwo i fotografia oraz zdjęcia są technikami artystycznymi, w których można odzwierciedlić to zjawisko. Impresjonizm jest ruchem artystycznym, który przejawia się głównie w malarstwie, przyjmując nazwę malarstwa impresjonistycznego . Ruch ten powstaje

Czytaj Więcej

Sztuka zbiorowa to sojusz między dwoma lub więcej artystami, którzy dzielą ideologie i punkty widzenia, pracując samodzielnie, aby osiągnąć wspólne cele; Cele te mogą się różnić w zależności od intencji wypowiedzi. Cechą charakterystyczną zbiorowych grup artystycznych jest to, że w wielu przypadkach można je łączyć w zarysowany język estetyczny. Oznacza to, że chociaż

Czytaj Więcej

Krajobraz kulturowy to sztuczne dzieło sztuki zbudowane przez człowieka z naturalnej przestrzeni. UNESCO definiuje to jako „połączoną reprezentację dzieła Natury i Człowieka”. Podczas gdy w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy w 2000 r. Jest ona zdefiniowana „jako wynik działania i interakcji czynników naturalnych i / lub ludzkich”. Jest to bardzo z

Czytaj Więcej

Gatunki taneczne to te wszystkie przejawy lub formy, które wyłaniają się z tańca, każdy o specyficznych cechach, i które nadały tej sztuce całą gamę wariacji, które stawiają ją jako jedną z najpopularniejszych form artystycznej ekspresji na całym świecie., Podobnie jak inne sztuki, taniec ewoluował wraz z historią, a człowiek uczynił z niego ważną część życia w społeczeństwie, kulturowo i znacznie więcej. Szacuje się, że taniec narod

Czytaj Więcej

Sceny barokowe to odrębne okresy charakterystyczne dla tego ruchu artystycznego i kulturalnego z taką obecnością w historii sztuki. Barok urodził się w Europie, rozwijając się głównie we Włoszech na początku XVII wieku, aż do połowy XVIII wieku. Mimo że pochodził z Europy, ruch ten miał ogromny wpływ na kolonie amerykańskie istniejące do tej pory. Barokowy ruch obej

Czytaj Więcej

Obrazowy obraz jest wizualną reprezentacją, której formy można rozpoznać za pomocą jednego z naszych zmysłów, łącząc je z figurami, które istnieją w rzeczywistości; obrazy figuratywne to reprezentacje najbliższe środowiskom postrzeganym przez człowieka. W grafice są reprezentowane emocje, pejzaże, przedmioty, a przede wszystkim ludzie, których wierna reprezentacja jest jedną z podstaw obrazu figuratywnego i sztuki. W figuratywnych obr

Czytaj Więcej

Tematy realizmu charakteryzują się przede wszystkim bliskością artysty i jego kontekstu. Ruch ten, urodzony między 1840 a 1880 rokiem, wyróżniał się odrzucając romantyczne idee tamtych czasów i starając się reprezentować rzeczywistość w możliwie najbardziej obiektywny sposób. Realizm wywodzi się z Francji w ramach oświecenia i rewolucji przemysłowej. Głównymi bohaterami

Czytaj Więcej

Wśród gatunków modernizmu znajdują się poezja, proza ​​i dramat. Każdy z gatunków obejmuje różne podkategorie wyrażeń literackich. W ten sposób poezja zawiera teksty i ody; proza ​​może zawierać historie i powieści; dramatyczny z kolei obejmuje teatr. Wszystkie gatunki modernizmu są gatunkami literackimi. Gatunki literackie to

Czytaj Więcej

Architektura Chavín była prehistoryczną architekturą prowadzoną w Andach Peru, która wykazywała pewne techniki konstrukcyjne o wysokim ukierunkowaniu artystycznym i duchowym. Główne stanowisko archeologiczne, w którym znaleziono ich relikty, znane jest jako Starożytna Świątynia. Architektura Chavín powstała na północnych andyjskich wyżynach Peru od 900 rpne do 300 rpne Architektura Chavín wpłynęła na inne cywilizacje wzdłuż peruwiańskiego wybrzeża. Najbardziej znanym miejs

Czytaj Więcej

Ekwadorscy malarze są ważnym ogniwem kultury narodowej dzięki ich wspaniałemu dziedzictwu obrazowemu. Od jego twórców baroku, takich jak Manuel Samaniego, po przedstawicieli neo-figuratywnych, takich jak Oswaldo Viteri, wszystkie miały znaczenie w sztuce Ekwadoru. Należy zauważyć, że w okresie kolonialnym powstała Szkoła Quiteña, która zyskała wielki prestiż w XVII i XVIII wieku. Taka była jego

Czytaj Więcej

Membranofony to wszystkie instrumenty muzyczne, w których dźwięk jest produktem wibracji napiętej membrany. Termin „membrana” składa się z dwóch korzeni: membrany i gramofonu. Słowo „membrana” pochodzi z łaciny i oznacza „cienką skórę jak pergamin”. Z drugiej strony słowo „phono” pochodzi z greckiego „phono” i oznacza „dźwięk lub głos”. Membrana jest znana jako łatka. Zwykle

Czytaj Więcej

Odzież Huayno , jeden z najpopularniejszych rodzajów muzyki popularnej w Andach, ma bogatą historię i bardzo szczególne cechy. Huayno to muzyka prezentowana głównie w Peru i Boliwii, choć jest także obecna w niektórych częściach Argentyny, Ekwadoru i Chile. Ubiór ich tańców jest pod silnym wpływem kultur tych krajów. W Peru istnieje

Czytaj Więcej

Ekwadorscy rysownicy zaznaczyli historię poprzez swoją sztukę i przekazy. Są to Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro i Roque Maldonado. Karykaturyści to ci artyści, którzy rysują bajki, aby wywołać humorystyczny wpływ. Royal Spanish Academy (RAE) definiuje termin karykatury jako: „ Rysunek, który przesadza i deformuje fizyczne cechy osoby ”. Wykonywane są

Czytaj Więcej

Mówi się, że piękno jest nieokreślone, ponieważ różni filozofowie i uczeni sztuki nie byli w stanie wyciągnąć wniosków w tej samej definicji. Wśród nich są Platon, Sokrates i Nietzsche. Każdy dał swój punkt widzenia społeczeństwu. Na przykład w jednym z największych dzieł Platona Hippias Major (390 pne) próbował podać definicję piękna. Jednak z jego punktu widze

Czytaj Więcej

Ruchy awangardowe to nurt zmian dokonanych w literaturze, sztuce i polityce. Przeprowadzono je po pierwszej wojnie światowej (1914-1918). Istnieje kilka ruchów awangardowych. W literaturze wyróżnia się ultraizm; w sztuce wyróżnia się futuryzm i kubizm. Według historyków awangarda była myślicielami, którzy od 1910 r. Starali się

Czytaj Więcej

Parlament teatralny to fragment scenariusza, który zostanie zinterpretowany przez jednego z aktorów spektaklu. Według Królewskiej Akademii Hiszpańskiej parlament w sztuce jest interwencją mówioną i dość obszerną postacią. Parlamenty mogą być również interpretowane przez trzeciego narratora (na przykład lektora). Każda interwenc

Czytaj Więcej

Gwiazda Ostwalda lub koło chromatyczne to tryb reprezentacji kolorów oparty na teorii ogłoszonej przez niemieckiego naukowca i filozofa Wilhema Ostwalda. Dziś, choć istnieją nowe modele, takie jak RGB lub nowy chromatyczny okrąg składający się z dwunastu kolorów, gwiazda Ostwalda jest nadal używana w niektórych sektorach, takich jak farbowanie włosów. William Ostwa

Czytaj Więcej

Istnieją różne rodzaje sztuk , tradycyjna tragedia, komedia i satyra; te trzy formy są dziedzictwem greckiego teatru. Istnieją między innymi opera, zarzuela, melodramat i monolog. Pochodzenie rodzajów tradycyjnych dzieł jest tajemnicą nawet w naszych czasach. Wiadomo jednak, że w piątym wieku przed naszą erą rozprzestrzenili się w całej cywilizacji greckiej jako sposób uczczenia boga Dionizosa. Prace ewoluowa

Czytaj Więcej
$config[ads_cat_netboard] not found