Znaczenie komunikacji ICT w społeczeństwie

Znaczenie komunikacji mierzone przez ICT w dzisiejszym społeczeństwie jest ogromne, ponieważ dotyczy sektorów takich jak edukacja czy relacje.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) to narzędzia niezbędne do przetwarzania informacji, w szczególności wykorzystanie komputerów, urządzeń komunikacyjnych i aplikacji do konwertowania, przechowywania, ochrony, przetwarzania, przesyłania i pobierania informacji z dowolnego miejsce io każdej porze.

Transcendencja ICT nie może być ograniczona ze względu na dynamiczny charakter koncepcji, metod i aplikacji, które obejmuje, które pozostają w ciągłej ewolucji. ICT ingerują w prawie wszystkie aspekty życia codziennego i stały się jednym z najważniejszych priorytetów w edukacji formalnej i nieformalnej.

Jego zakres nie ogranicza się do edukacji, ponieważ technologie informacyjno-komunikacyjne stały się kluczowymi czynnikami kultury, gospodarki i polityki z głębokimi skutkami dla ludności świata, nawet na odległych i słabo rozwiniętych obszarach, które nie korzystają bezpośrednio z technologii.

Głównym celem ICT jest wzmocnienie i niezależność jednostek w celu poprawy społeczeństwa. Rewolucja technologiczna głęboko zmodyfikowała wiele aspektów życia codziennego, ułatwiając komunikację, socjalizację i rozwój relacji na odległość.

Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób te technologie mogą wpływać na zachowanie, wartości i kompetencje jednostek, organizacji i społeczeństw.

Jakie znaczenie ma komunikacja mierzona przez ICT w dzisiejszym społeczeństwie?

Nowe formy socjalizacji

Badając nowe pokolenia i technologie informacyjno-komunikacyjne, nie sposób pominąć faktu, że dzisiejsi młodzi ludzie jednocześnie zamieszkują wiele światów. Wielu młodych ludzi rozwija swoją tożsamość w swoich sypialniach, rozmawiając na komputerach osobistych.

Młodzi ludzie stają dziś w obliczu globalnej kultury medialnej, która reprezentuje jednoczącą siłę, rodzaj pedagogiki kulturowej, która uczy ich konsumowania i działania „co myśleć, czuć, wierzyć, bać się i pragnąć” (Kellner, 1995).

Kultura, na którą wpływ mają technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzy środowisko, w którym tradycyjne sposoby socjalizacji są zmieniane i przynajmniej w pewnym stopniu zastępowane nowymi. W dzisiejszym świecie technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią siłę socjalizacji potencjalnie silniejszą niż dom lub szkoła.

Jak zauważa Jennifer Light, „ technologia nie jest neutralnym narzędziem o uniwersalnych skutkach, ale raczej środkiem o konsekwencjach, które są w znacznym stopniu kształtowane przez kontekst historyczny, społeczny i kulturowy jej użycia ”.

Opieka zdrowotna

W branży ochrony zdrowia elektroniczne przechowywanie danych i szybki dostęp do informacji stanowią znaczną poprawę w czasie diagnostyki i pozwalają uniknąć niepotrzebnych testów.

Z pomocą ICT systemy opieki zdrowotnej starają się rozwijać medycynę prewencyjną i edukację pacjentów, zapewniając znaczne oszczędności ekonomiczne i korzyści zdrowotne.

ICT i inteligentne środowiska życia mogą również odgrywać coraz ważniejszą rolę w opiece nad osobami starszymi w domu, pomagając osobom starszym radzić sobie z codziennymi czynnościami, zwiększając ich niezależność.

Kiedy osoby starsze mogą przetrwać w domu bardziej niezależnie, pozostają bardziej aktywne. W ten sposób osłabienie pamięci jest opóźnione. Tak więc, w dłuższej perspektywie, potrzeba kosztownej opieki instytucjonalnej może zostać zmniejszona, a jakość życia poprawiona.

Edukacja i nauka

Technologie informacyjno-komunikacyjne dla edukacji odnoszą się do rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych specjalnie do celów nauczania / uczenia się.

Przyjęcie i wykorzystanie ICT w edukacji ma pozytywny wpływ na nauczanie, uczenie się i badania. ICT mogą wpływać na edukację i umożliwić większy dostęp do niej, ponieważ:

  1. Zwiększają elastyczność uczniów w dostępie do edukacji bez względu na czas i przeszkody geograficzne.
  2. Wpływać na to, jak uczą się uczniowie i jak się uczą.
  3. Zapewniają środowisko i odpowiednią motywację do procesu uczenia się, oferując nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli.

Te możliwości mogą mieć wpływ na wyniki i osiągnięcia uczniów. W ten sam sposób większa dostępność najlepszych praktyk i najlepszych materiałów dydaktycznych w edukacji, które można dzielić za pomocą ICT, promując lepsze nauczanie i poprawiając wyniki akademickie uczniów.

Środowiska pracy

Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają na współpracę, w której łączą się relacje firm i ich środowisk, które rzadko, fizycznie się gromadzą.

Technologie te wykorzystują globalną infrastrukturę komunikacyjną i są zawsze aktywne, co pozwala na natychmiastowe interakcje między osobami, grupami i organizacjami, usprawniając wymianę informacji i koordynację działań.

Niektóre dodatkowe korzyści ICT w organizacjach są wymienione poniżej:

  1. Na poziomie kierowniczym pozwala nadzorować zadania wykonywane przez zespół roboczy podczas korzystania z systemów monitorowania.
  2. Większa elastyczność dla niektórych pracowników, aby mogli wykonywać większość swoich czynności w zaciszu własnego domu i przy bardziej elastycznych harmonogramach.
  3. Zwiększ zasięg na rynku poza tradycyjnymi granicami, poprzez handel elektroniczny.

Technologie informacyjno-komunikacyjne uzupełniają inne czynniki produkcji, w szczególności wiedzę, innowacje i umiejętności pracowników. Technologia może być efektywniej wykorzystywana przez wykwalifikowanych pracowników niż przez niewykwalifikowanych pracowników. Ponadto wykwalifikowani pracownicy stają się bardziej efektywni dzięki lepszej technologii.

Społeczeństwo i życie prywatne

Wiele pytań dotyczy również wolności wypowiedzi i regulacji treści za pośrednictwem ICT.

Opracowanie mechanizmów kontrolujących zawartość otwiera debatę w celu znalezienia rozsądnego rozwiązania, ponieważ ta sama technologia, która zapewnia filtrowanie materiałów, ponieważ uważa się je za nieodpowiednie, może być wykorzystana do filtrowania prawdziwych i interesujących treści. W tym sensie cenzura nie wydaje się być opcją.

Technologie informacyjno-komunikacyjne poruszają również szereg pytań dotyczących ochrony własności intelektualnej i tworzenia nowych narzędzi i przepisów w celu rozwiązania tego problemu.

Niezwykła moc ICT spowodowała poważne obawy dotyczące prywatności, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Obniżenie kosztów przechowywania danych i przetwarzania informacji sprawia, że ​​entuzjaści komputerów mogą gromadzić szczegółowe dane dotyczące wszystkich obywateli.

Nikt obecnie nie wie, kto gromadzi dane o osobach, jak są one wykorzystywane i udostępniane, ani jak mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Obawy te zmniejszają zaufanie konsumentów do ICT.

Technologie informacyjno-komunikacyjne mają liczne skutki gospodarcze, polityczne i społeczne dla współczesnego życia i wymagają poważnych badań w naukach społecznych, aby zarządzać ryzykiem i zagrożeniami.

Dostępność technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ponieważ technologia informacyjna i komunikacyjna stała się bardziej zaawansowana, stała się również bardziej przystępna cenowo i dostępna. Złożone umiejętności obsługi komputera nie są już wymagane.

Dostępne produkty oferują osobom niebędącym ekspertami możliwość korzystania z technologii ICT w celu tworzenia nowych sieci wiedzy i informacji. Sposób komunikowania się i poszukiwania wiedzy został przekształcony.

Ludzie są natychmiast dostępni dzięki powszechnym formom komunikacji z urządzeniami elektronicznymi, ponieważ Internet umożliwia dostęp do dużej ilości informacji i przekazywanie wiedzy z niespotykaną szybkością.

Rozpowszechnianie informacji poprzez publikację elektroniczną pozwala ludziom natychmiast komunikować się z innymi ludźmi na całym świecie z ich domu lub biura. Połączenia bezprzewodowe w kawiarniach i innych miejscach zwiększyły również możliwości komunikacyjne za pośrednictwem urządzeń mobilnych.