10 najważniejszych funkcji rodziny

Wśród funkcji rodziny wyróżniają się ochrona, utrzymanie i impuls do rozwoju jednostek. Jest to podstawowa instytucja społeczna złożona z ludzi powiązanych więzami pokrewnymi lub afektywnymi.

W rodzinie jednostka rozwija się od najwcześniejszych etapów i zdobywa narzędzia do odkrywania i wykorzystywania swoich talentów i umiejętności.

Rodzina jest pierwszym przykładem przekazywania ideologii kulturowych i dziedziczenia w społeczeństwie. W rzeczywistości jest to również pierwszy przypadek uspołecznienia, jakim jest osoba.

Tradycyjny model rodziny obejmuje heteroseksualną parę z jednym lub kilkoma dziećmi. Model ten został jednak zmodyfikowany i obecnie istnieją różne konstytucje: samotni rodzice, drugie małżeństwa, wielokrotne współistnienie, między innymi homoseksualiści.

W początkach historii ludzkości ten tradycyjny model rodziny nie był możliwy ze względu na cechy ludności w tamtym czasie.

Był model prymitywnego współistnienia, w którym poligamia (mężczyzna z kilkoma kobietami) i poliandria (kobieta z kilkoma mężczyznami) była naturalna.

Z biegiem lat związek między osobami z powiązaniami pokrewnymi był zakazany nie tylko ze względów kulturowych, ale także w celu zapobiegania pojawieniu się i rozprzestrzenianiu się chorób i zespołów.

10 głównych funkcji rodziny

Elementy takie jak pojawienie się różnych rodzajów rodzin, włączenie kobiet do pracy i postęp technologiczny spowodowały zmiany w strukturze rodziny.

Zmiany te zmieniają także role każdego członka rodziny i funkcje, które każdy musi spełniać w swoim gronie.

Jednak każda rodzina jako jednostka społeczna spełnia następujące funkcje:

1- Funkcja identyfikacji

W rodzinie osoba odkrywa i ustala własną tożsamość jako osoba i jako osoba seksualna.

Dowiedz się także, jakie wzorce zachowań są powiązane z twoją tożsamością.

2- Funkcja edukacyjna

Ta funkcja jest związana z poprzednią i odnosi się do roli kształtującej jądro rodzinne. To w rodzinie, w której uczy się, mówi, chodzi i zachowuje się między innymi.

W rzeczywistości normalne jest słuchanie w instytucjach edukacyjnych, które wymagają wsparcia rodziny, aby w pełni przestrzegać ich misji edukowania ludzi.

Ta funkcja ma krytyczny okres wczesnego dzieciństwa jednostki. W tym momencie ustalana jest podstawowa wiedza na temat ich rozwoju w społeczeństwie. Następnie edukacja spełnia wzmacniającą rolę tej nauki.

3- Funkcja komunikacji

Funkcja wychowawcza jest związana z funkcją komunikacyjną, ponieważ uczy jednostkę znaków, symboli i kodów niezbędnych do zrozumienia w społeczeństwie, w którym żyje.

Ta funkcja komunikacyjna jest ważna, ponieważ wpływa na sposób, w jaki jednostka będzie się odnosić do swoich rówieśników.

4- Funkcja towarzyska

Podobnie jak w przypadku edukacji, jest to wspólna funkcja między rodziną a instytucjami edukacyjnymi. Jest to związane z rozwojem zdolności do interakcji z innymi.

Kontakty towarzyskie polegają na łączeniu intelektualnym, emocjonalnym, a nawet ekonomicznym z innymi ludźmi, i dlatego muszą być spełnione pewne wytyczne dotyczące zachowania. Oznacza to, że ludzie dostosowują się do społecznych wymagań środowiska, w którym rosną.

Jest to funkcja, która bezpośrednio wpływa na przetrwanie systemu społecznego lub porządku społecznego, ponieważ jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

5- Współpraca i funkcja opieki

Rodzina jest również pierwszym przykładem bezpieczeństwa i ochrony osoby. Sam cykl życia człowieka wymaga, aby inne osobniki tego samego gatunku opiekowały się najmniejszymi i najbardziej bezbronnymi.

Jest to rodzinne jądro odpowiedzialne za zapewnienie schronienia i wyżywienia swoim członkom, zwłaszcza najmłodszym.

W rzeczywistości uważa się, że człowiek jest jednym z gatunków, który rodzi się bardziej podatny na choroby lub atak drapieżnika. Z tego powodu ochrona rodziny staje się niezbędną potrzebą.

Podobnie oczekuje się, że każdy członek rodziny przyczyni się do opieki i rozwoju innych. Wkład ten może być między innymi ekonomiczny, afektywny, edukacyjny.

Wsparcie rodzinne rodzi się z poczucia przynależności, które mają jego członkowie. Wiedząc, że dzielą się przekonaniami, projektami i uczuciami, angażują się i czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem.

6- Funkcja afektywna

Chociaż nie pojawia się na pierwszym miejscu na tej liście, jest to jedna z podstawowych funkcji rodziny, ponieważ ludzie potrzebują pożywienia dla swoich ciał i niemal w takim samym stopniu, uczucia i uczucia.

Człowiek karmi się tym uczuciem, które otrzymuje w rodzinie, uczy się czuć to dla innych i wyrażać je.

Sposób wyrażania emocji w rodzinie wpływa na sposób, w jaki ludzie radzą sobie z emocjami w innych środowiskach: pracy, szkole, społeczności, między innymi.

7- Funkcja ekonomiczna

Życie w rodzinie oznacza, że ​​jej członkowie muszą przyczyniać się do sił wytwórczych swojego społeczeństwa. Oznacza to również, że muszą konsumować towary i usługi. W ten sposób machina gospodarcza narodów pozostaje aktywna.

Ponadto w rodzinie osoba uczy się pojęć ekonomicznych, takich jak budżet, oszczędności, zobowiązania, inwestycje, wydatki i inne koncepcje.

8- Funkcja reprodukcyjna

Inną podstawową funkcją rodziny jest zachowanie gatunku poprzez reprodukcję jego członków.

Ale oprócz reprodukcji biologicznej istnieje także reprodukcja kulturowa poprzez socjalizację pracy rodziny.

9- Funkcja regulacyjna

W rodzinie jednostka nabywa swoje pierwsze odniesienie do zasad i norm, które musi spełniać.

Każda rodzina ustanawia własne zasady i normy zachowania, aby zachować harmonię wśród członków ich rodzin.

Normy te ułatwiają także relacje między członkami społeczeństwa, ponieważ wyraźnie wyznaczają poszczególne role i sposób postrzegania władzy.

10- Funkcja emancypacji

Rodzina jest tą, która oferuje poczucie niezależności i autonomii niezbędne do dobrego rozwoju życia ludzi. W rodzinie jednostka rozumie granice między zależnością a niezależnością.

W tym jądrze znajdują się narzędzia, które sprzyjają wzrostowi i dojrzewaniu jednostki, co czyni go zdolnym do samodzielnego działania w społeczeństwie.