Po co jest matematyka? 7 Ważne zastosowania

Matematyka służy niezliczonym funkcjom i wdrożeniom we wszystkich obszarach ludzkiego rozumowania, w tym humanistycznych specjalistów, chociaż jego główny wkład ma zastosowanie w karierze zawodowej, takiej jak inżynieria, administracja czy ekonomia.

Matematyka to nauka badająca ilości, byty abstrakcyjne i ich związki, a także formy i logikę elementów. Oznacza to, że studiują między innymi symbole, liczby, figury geometryczne.

W każdym aspekcie codziennego życia matematyka odgrywa istotną rolę, może to wynikać z czegoś tak prostego jak zakup w supermarkecie.

Matematyka jest odpowiedzialna za wnioskowanie o strukturach, wielkościach, składzie i powiązaniach liczb, co prowadzi do ustalenia wzorców, formuł i definicji, aby odjąć problem.

W społeczeństwie, architekturze, sztuce, nauce, śledztwie lub po prostu w codziennym życiu matematyka jest ukryta.

Na świecie termin „matematyka” jest bardzo reprezentatywny, ponieważ jest niezwykle potrzebny. Każda osoba musi mieć wiedzę, aby dodawać, odejmować, obliczać procenty, dzielić i więcej, na rozwój w społeczeństwie.

Jaki jest pożytek z nauki matematyki?

Użyteczność matematyki jest wspaniała i ważne jest, aby znać jej funkcje w różnych okolicznościach, ponieważ zaczynają się od wiedzy, która reaguje na wiele problemów, dostarcza rozwiązań i ułatwia życie.

Począwszy od matematyki, byliśmy w stanie tworzyć strategie i kompresje, aby móc budować duże budynki, urządzenia technologiczne, dzieła sztuki, osiągać wyniki w badaniach, a nawet utrzymywać rentowność firmy.

Wskazuje to, że matematyka wykracza daleko poza administrację rodziny i gospodarki osobistej.

Matematyka jest odpowiednia, logiczna i sprawia, że ​​człowiek ma rację i nie daje się ponieść tylko swojej intuicji, ale może znaleźć powód do rozliczeń lub jakiś rodzaj rozumowania.

Matematyka w przeszłości

Niektóre kraje, takie jak Egipt, Chiny, Indie i kraje Ameryki Środkowej, wniosły wielki wkład w historię matematyki w historii.

Dlatego matematyka istnieje od czasów starożytnych i ewoluuje przez lata.

Pierwszymi, którzy opracowali system liczenia, byli Sumerowie. Później grupa matematyków stworzyła arytmetykę obejmującą proste operacje, mnożenia i ułamki.

Później zaczęli pracować z geometrią, która była podstawową częścią wielu sektorów, takich jak architektura.

Majowie opracowali system kalendarza z uwzględnieniem obliczeń matematycznych, dzięki czemu dziś można mówić o datach urodzin, uroczystości, wydarzeń historycznych i innych.

Matematyka powstała około 5000 lat temu i od tego czasu ludzie nie przestali jej stosować.

Wykorzystanie matematyki w różnych dziedzinach

Matematyka jest niezbędna w wielu aspektach i przyczyniła się do istnienia wielkich odkryć, takich jak precyzja obwodu ziemi, tworzenie mobilnego sprzętu, autostrad, budowa mostów lub tuneli podziemnych, a nawet rozwój Internetu.

Na podstawie obliczeń matematycznych utworzono kalendarz, mierzono czas, a nawet odległość między planetami.

Dzięki matematyce możliwe jest zmierzenie temperatury, klimatu i określenie zjawisk naturalnych w prędkości, odległości i czasie.

W społeczeństwie

Aby społeczeństwo było w pełni zorganizowane i rozważało jego wzrost i rozwój, korzystanie z matematyki jest niezwykle konieczne.

Biorąc pod uwagę, że po pierwsze służą one do administrowania zasobami państwowymi, z kolei służą poznaniu poziomu populacji, a także utrzymaniu rachunków instytucji wzmacniających ich gospodarkę, i podobnie jak w tym przykładzie wielu innych.

Matematyka pomaga społeczeństwu rozwijać się w sposób zorganizowany i systematyczny oraz przyczynia się do rozpoznania istotnych danych i rzeczywistych statystyk, aby znaleźć kluczowe punkty na rzecz jego rozwoju.

W architekturze

Matematyka jest w tym miejscu bardzo cenna, ponieważ można je wykorzystać do budowy domów i innych budynków, mostów, tuneli, środków transportu, między innymi.

Aby to zrobić, konieczne jest poznanie proporcji, wielkości, ilości materiałów do budowy, ogólnych obliczeń i wielu danych bezpośrednio związanych z matematyką.

W naukach

Matematyka jest stosowana w różnych naukach lub inżynierii i jest wykorzystywana jako narzędzie do odkrywania podejść lub rozwiązywania problemów, analizowania przypadków na podstawie danych, równań lub wzorów, które mogą być bardzo korzystne dla ludzkości.

Ponadto nauka ta pomaga określić lub przewidzieć każdy przypadek pogody i natury, co jest korzystne dla uniknięcia sytuacji ryzyka. Możliwe jest również poznawanie nowych miejsc lub rozumienie pewnych zjawisk.

W technologii

Osiągnięcie tak wielu postępów technologicznych i dalsze ich badanie jest w dużej mierze wynikiem obliczeń matematycznych.

Inżynierowie, wynalazcy lub twórcy tłumaczą swoje pomysły i szukają niezbędnych formuł, aby stworzyć elementy, które nadały życie telefonom, komputerom, połączeniom i innym.

Istniejące urządzenia elektroniczne mają ukrytą matematykę i chociaż nie wyglądają tak lub nie stają się świadome, są one używane przez cały czas. Wyraźnym przykładem jest zegar, który, aby wskazać czas, najpierw oblicza go precyzyjnie.

Na przykład przy użyciu komputera matematyka jest używana przy tłumaczeniu czynności i procesów, podczas wykonywania aplikacji, a nawet podczas interakcji z grą; We wszystkich tych sytuacjach ta nauka numeryczna działa.

W kuchni

Wiele faz kuchni wymaga użycia matematyki do jej dokładnego i szczegółowego rozwoju, od pomiaru składników do budżetu tego samego.

Matematyka jest niezbędna w gotowaniu i pieczeniu, aby poradzić sobie z odpowiednimi czasami i temperaturami; również w dostosowywaniu receptury, mierząc procenty, aby zachować pierwotną wartość preparatu, jego konsystencję i smak.

W kuchni niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy o dodawaniu, odejmowaniu, dzieleniu, procentach, konwersjach i innych, aby planowanie żywności i procesów przygotowania było zwinne, dokładne i owocne.

Matematyka jest niezbędna do zarządzania budżetem, zwłaszcza jeśli jest gotowana dla grupy, wydarzenia lub jeśli jesteś specjalistą od gastronomii.

W sztuce

Z symetrii, kątów, perspektyw, narysuj okrąg lub stwórz prostokąt, matematyka służy do pomiaru, analizy, uśredniania i dostarczania pewnej liczby.

Od czasów starożytnych artyści i mistrzowie projektowania kwestionowali sposób, w jaki obiekt można podzielić na dwie części i że ma on doskonały i harmonijny wynik, a także zastanawia się nad związkiem między pomiarami części, które tworzą obiekt, aby go utworzyć piękne

Zarówno Platon, jak i Euklides i inni myśliciele szukali sposobu na podzielenie obiektu na dwie części za pomocą geometrii, w której stosuje się wzory matematyczne, aby nadać odpowiednie wyniki celowi artystycznemu i twórczemu.

W codzienności

Tak proste, jak zarządzanie rodziną, rozdysponowanie budżetu na żywność, rozliczenie za użycie światła lub wody pitnej.

Rozwiąż sprawy bankowe, zaplanuj podróż lub nawet przygotuj dietę; Matematyka jest obecna we wszystkim. Muzycy wykorzystują również matematykę, aby wziąć czas lub miary ich melodii.