Manifestacje energii: 8 Przykłady zrozumienia

Przejawy energii obejmują różne jej formy. Niektóre przykłady to między innymi świetliste, cieplne, chemiczne, mechaniczne, elektromagnetyczne, akustyczne, grawitacyjne i jądrowe (BBC, 2014).

Podstawowym źródłem energii wykorzystywanym przez człowieka jest słońce, które ma zasadnicze znaczenie dla istnienia życia na ziemi i od którego uwalniane są inne formy energii.

Każda forma energii może być przenoszona i przekształcana. Ten stan stanowi ogromną korzyść dla człowieka, ponieważ może on wytwarzać energię w jeden sposób i odbierać ją od innej.

Tak więc źródłem energii może być ruch ciała (wody lub wiatru), energia ta przechodzi szereg transformacji, które w końcu pozwalają na jej magazynowanie w postaci elektryczności, która zostanie użyta do zapalenia żarówki.

Chociaż istnieją liczne przejawy energii, dwie najważniejsze to kinetyka i potencjał.

Energia kinetyczna jest tą, która pochodzi z ruchu dowolnego ciała, które ma masę, może to obejmować energię wiatru, ponieważ w powietrzu znajdują się cząsteczki gazu, które dają mu energię kinetyczną.

Energia potencjalna to każdy rodzaj energii, który ma potencjał magazynowany i który można wykorzystać w przyszłości. Na przykład woda przechowywana w zaporze do wytwarzania energii hydroelektrycznej jest formą energii potencjalnej.

Różne rodzaje manifestacji energii

Jest to forma energii potencjalnej, która jest przechowywana w żywności, benzynie lub w niektórych kombinacjach chemicznych.

Niektóre przykłady obejmują fosfor po zapaleniu, mieszaninę octu i sody w celu wytworzenia CO2, pęknięcie lekkich słupków, między innymi w celu uwolnienia energii chemicznej (Martell, nd).

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie reakcje chemiczne uwalniają energię. W ten sposób reakcje chemiczne, które wytwarzają energię, są egzotermiczne, a reakcje, które potrzebują energii do rozpoczęcia i kontynuacji, są endotermiczne.

Energia elektryczna wytwarzana jest przez elektrony poruszające się przez określoną substancję. Ten rodzaj energii jest powszechnie spotykany w postaci baterii i wtyczek.

Odpowiada za oświetlenie przestrzeni, które zamieszkiwamy, wzmacniając silniki i umożliwiając oświetlenie naszych urządzeń i przedmiotów codziennego użytku.

Energia mechaniczna to energia ruchu. Jest to najbardziej powszechna forma, jaką możemy znaleźć w naszym środowisku, ponieważ każdy obiekt, który ma masę i ruch, wytwarza energię mechaniczną.

Ruchy maszyn, ludzi, pojazdów, między innymi, wytwarzają energię mechaniczną (Deb, 2012).

Energia akustyczna występuje, gdy obiekt jest wibrowany. Ten rodzaj energii przemieszcza się w postaci fal we wszystkich kierunkach.

Dźwięk potrzebuje środków do podróżowania, takich jak powietrze, woda, drewno, a nawet niektóre metale. Dlatego dźwięk nie może poruszać się w pustym środowisku, ponieważ nie ma atomów, które umożliwiają przekazywanie wibracji.

Fale dźwiękowe są transmitowane między atomami, które przechodzą przez dźwięk, jak gdyby był to tłum ludzi, którzy mijają „falę” na stadionie. Ważne jest, aby podkreślić, że dźwięk ma różne częstotliwości i wielkości, dlatego nie zawsze wytwarza tę samą energię.

Niektóre przykłady tego typu energii obejmują głosy, rogi, gwizdki i instrumenty muzyczne.

Promieniowanie to połączenie ciepła lub energii cieplnej i energii świetlnej. Ten rodzaj energii może również przemieszczać się w dowolnym kierunku w postaci fal.

Ten rodzaj energii jest znany jako elektromagnetyczny i może przyjmować postać światła widzialnego lub fal niewidzialnych (takich jak fale mikrofalowe lub rentgenowskie). W przeciwieństwie do energii akustycznej, promieniowanie elektromagnetyczne może przemieszczać się w próżni.

Energia elektromagnetyczna może zostać przekształcona w energię chemiczną i przechowywana w roślinach w procesie fotosyntezy.

Inne przykłady obejmują żarówki, palące się węgle, opór pieca, słońce, a nawet latarnie samochodów (Claybourne, 2016).

Energia atomowa występuje, gdy atomy są podzielone. W ten sposób uwalniana jest ogromna ilość energii. W ten sposób produkowane są bomby jądrowe, elektrownie atomowe, nuklearne łodzie podwodne lub energia słoneczna.

Obecnie elektrownie jądrowe są możliwe dzięki rozszczepieniu. Atomy uranu są podzielone i energia potencjalna zawarta w ich jądrach jest uwalniana.

Większość atomów na Ziemi jest stabilna, jednak reakcje jądrowe zmieniają podstawową tożsamość pierwiastków chemicznych, powodując ich mieszanie rdzenia z innymi pierwiastkami w procesie rozszczepiania (Rosen, 2000).

Energia cieplna jest bezpośrednio związana z temperaturą. W ten sposób ten rodzaj energii może przepływać z jednego obiektu do drugiego, ponieważ ciepło zawsze przesuwa się do obiektu lub medium o niższej temperaturze.

Można to zilustrować, gdy filiżanka herbaty ostygnie. Rzeczywiście, zjawisko, które ma miejsce, polega na tym, że ciepło przepływa z herbaty w kierunku powietrza w miejscu o niższej temperaturze.

Temperatura spontanicznie płynie z ciała o wyższej temperaturze do najbliższego ciała o niższej temperaturze, aż oba obiekty osiągną równowagę termiczną.

Istnieją materiały, które są łatwiejsze do ogrzania lub schłodzenia niż inne, w ten sposób pojemność cieplna materiału rzuca informację o ilości energii, jaką taki materiał może przechowywać. (West, 2009)

Energia elastyczna może być przechowywana mechanicznie w sprężonym gazie lub cieczy, elastycznej taśmie lub sprężynie.

W skali atomowej zmagazynowana energia elastyczna jest postrzegana jako napięcie tymczasowo zlokalizowane między punktami połączenia atomów.

Oznacza to, że nie stanowi trwałej zmiany dla materiałów. Po prostu związki absorbują energię do tego stopnia, że ​​są zestresowane i uwalniają ją, gdy się rozluźniają.